Mateřská škola Sluníčko

Naše mateřská škola má již dlouholetou historii, pracuje dle vzdělávací metody Marie Montessori a je zařazena v síti škol Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR.

Respektujeme individuální potřeby dětí a podporujeme je v jejich vlastním tempu a motivujeme je k dalšímu vzdělávání a chuti učit se.

Zaměřujeme se na individuální rozvoj dítěte netradičními metodami, při práci využíváme Montessori materiálu, ale i jiných pomůcek pro rozvoj rozumových dovedností dětí.

Díky názorným Montessori pomůckám naše děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky umí číst, řada z nich také psát tiskacími písmeny a zvládají také základní početní operace ☺.

Naše škola má návaznost na základní školu Sluníčko-Montessori

 

Organizace dne

7:00 – 9:00 volná hra, individuální činnosti, příprava na školu (pracovní listy), individuální práce, práce s Montessori materiálem, výtvarné aktivity
9:00 – 9:30 hygiena, příprava na svačinu, svačina
9:30 – 10:00 hygiena, převlékání, pobyt venku, aktivity (procházky do okolí, pobyt na zahradě)
12:00 – 12:15 hygiena, příprava na oběd
12:15 – 12:45 oběd
12:45 – 13:00 příprava na spánek, odpočinek
13:00 – 14:00 spánek, odpočinek – děti nejsou nuceny ke spánku, ale v rámci zdravého vývoje a nutného úklidu odpočívají na lehátku, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku u jednotlivých dětí
14:00 – 14:30 úklid lůžkovin, hygiena, odpolední svačina
14:00 – 16:30 opakovací chvilky, volné činnosti a hry dětí, zájmové kroužky, individuální činnosti, odchod domů

 

Naše pobočky

MŠ Šrámkova
Šrámkova 14, Brno-Lesná
● Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka
● Třída s výukou v českém jazyce
mnohaleté zkušenosti, nejlepší a vysoce kvalifikovaní pedagogové s Montessori diplomem, krásné prostředí a nadstandartní vybavení montessori materiálem, individuální přístup zajištěn dvěma pedagogy a jedním asistentem v každé třídě, česká i anglická třída.

 

MŠ Jana Babáka
J.Babáka 11, Brno – Královo Pole
● Třida s výukou AJ
● Klubík pro nejmenší (pro děti od 1 do 3 let)
zcela nové, krásné prostředí s luxusním vybavením technickým i Montessori materiálem, odborně vzdělaní pedagogové s diplomem Montessori, nadstandartní vybavení, individuální přístup zajištěn dvěma pedagogy a jedním asistentem v jedné třídě, výuka angličtiny přirozenou a prožitkovou formou každý den

 

MŠ Bzenecká
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
● Mateřská škola Montessori
● Montessori klubík pro nejmenší (od 1,5 do 6 let)
české třídy s prvky Montessori, dva odborně vzdělaní pedagogové bez Montessori diplomu, předností jsou prostorné třídy a velká zahrada

 

MŠ Brno střed
Nám. 28. října 16, Brno – střed
● Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka
● Třída s výukou v českém jazyce
mnohaleté zkušenosti, nejlepší a vysoce kvalifikovaní pedagogové s Montessori diplomem, krásné prostředí a nadstandartní vybavení montessori materiálem, individuální přístup zajištěn dvěma pedagogy a jedním asistentem v každé třídě, česká i anglická třída.

 

Den otevřených dveří – kdykoliv po domluvě ☺!!!

E-mail: ms.slunicko1@volny.cz
Web: www.slunicko-montessori.cz
Telefon: 603 376 957 Bc. Jolana Opluštilová, jednatelka školy
Telefon: 603 534 316 Mgr. Zuzana Fedáková, ředitelka školy

 

Otevřít web školky