Dětské centrum Pštrossova

D.C. Pštrossova je soukromá mateřská škola v Praze 1 pro děti od 2 do 6 let.

Možná je denní a půldenní docházka, také jen některé dny v týdnu. Individuálně se lze domluvit na víkendovém a večerním hlídání. Komunikace s dětmi probíhá v češtině, angličtině a ruštině. Rádi tedy uvítáme i děti, pro které není rodným jazykem čeština.

Díky vyškoleným pedagogům nabízíme možnost integrace dětí s poruchami chování a emocí a s poruchou autistického spektra.

Otevřít web školky

Kontakt

  • Pštrossova 1508/35, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1
  • +420 608 260 705
  • kancelar@dcpstrossova.cz
  • www.dcpstrossova.cz