Jesle a Školka DC Mláďátka

JESLE a ŠKOLKA Mláďátka pro děti od 6 měsíců do 6 let, nabízí výchovně vzdělávací program ve spolupráci s MENSOU ČR (certifikovaná školka), se zapojením do sítě MATES – Technické mateřské školky (certifikovaná školka), a výjimečným vzdělávacím programem rozvoje dětského mozku Smart Bambino (jen v této školce), a Klubem Nadaných Dětí.

S dětmi pracujeme dle tematického výchovně-vzdělávacího programu s využitím metody NTC „Mensa NTC Learning“ – rozvoj inteletku u dětí. V rámci programu je zařazena výuka Anglického a Ruského jazyka zážitkovou a hravou metodou, Logopedie, Jóga pro děti, Cvičení Zdravé Držení Těla, Montessori aktivity, Canisterapie. Ve školce děti připravujeme na školní docházku – předškolní příprava, nabízíme odpolední zájmové kroužky a zapojujeme do společných aktivit rodiče s dětmi.

Provozní doba:
Po – Pá 7:30 -17:00

Nabízíme pro dětičky:
Jesle (1 – 3 roky)
Školka (3 – 6 let)
Hlídání dětí (cena dle věku dítěte)
Anglický jazyk pro děti
Ruský jazyk pro děti – rodilý mluvčí
Odpolední kroužky (Angličtina pro nejmenší, Logopedie hrou, Bystrá hlavička Mensa NTC Learning)
Dopolední Montessori kroužek – každý pátek od 9. 00 do 11.00 hod
Logopedie – speciální pedagog
Výtvarný ateliér
Narozeninové párty

Strava a pitný režim:
Dbáme na zdravý životní styl (zdravé a Bio produkty). Pitný režim je v ceně školného. Strava se platí zvlášť. Akceptujeme stravovací návyky dětí. Po domluvě možná i nabídka specifického stravování (bezlepková strava, vegetariánská, aj.). Děti mohou mít z domova svůj oblíbený hrneček, který si poznají. Také máte možnost přinést vlastní stravu z domova v řádně označené nádobě.

Naše filozofie:
Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti. Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.

 

Plán výchovné péče

Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

Rozumová výchova
Rozvíjíme rozumové schopnosti – děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry – různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry – rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Pracovní výchova
V první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály – přírodní materiály – listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých – hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova
V tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí.

Hudební výchova
Hudebně pohybová výchova – tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu – rytmické hudební nástroje, zpěv – jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení.

Tělesná výchova
Zdravotní cviky – napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení.

Personál:
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. – garant výchovně-vzdělávacího programu školky a jeslí, MENSA NTC
Michaela Průchová – ředitelka školky a jeslí, NTC Learning
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. – pediatr, zdravotnický garant DC Mláďátka
Ing. arch. Tatiana Vakhovskaya – pedagog, MATES, lektorka ruského jazyka, vedoucí výtvarného ateliéru
Tereza Stuchlová – pedagog, jóga pro děti a pohybové hry
Anna Machová – pedagog, Anglický jazyk hravou metodou
Hana Luticová – pedagog, Cvičení Zdravé Držení Těla
Filip Průcha – lektor anglického jazyka

Otevřít web školky

Kontakt

  • Kamýcká 716/93, 165 00 Praha-Praha-Suchdol
  • +420 731 218 267
  • dcmladatka.praha@seznam.cz
  • www.dcmladatkapraha.cz