Jesle a umělecká školka Malvína Futurama

 

Školka Malvína Futurama

Školka Malvína Futurama poskytuje vzdělání a přípravu dětí na školní docházku podle unikátního vzdělávacího programu obohaceného o rozšířenou výuku výtvarných činností, anglického a německého jazyka.

Součástí vzdělávacího programu jsou výtvarné lekce s akademickou malířkou, hudební lekce se sbormistrem dětského pěveckého sboru Mifun a lekce jógy s fyzioterapeutkou.

Do našeho týmu vybíráme učitele, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výukou dětí, jsou odborníky ve svém oboru, umí rozvíjet dětský talent a osobnost.

Součástí našeho vzdělávacího programu jsou lekce hudební, výtvarné, lekce německého a anglického jazyka, jóga, cvičení v Sokole, 1x měsíčně výlet do jedné z mnoha galerií v Praze, lekce Lego education, 1x měsíčně návštěva divadla, společné akce s rodiči, pro rodiče a mnoho dalšího.

Dítě které začne brzy navštěvovat školu, musí být trpělivé, být schopno naslouchat a být schopno se soustředit delší dobu. Z tohoto důvodu připravujeme děti na témata, která je čekají na základní škole. Rozšiřujeme jejich znalosti čísel a tvarů, rozvíjíme jazyk a psaní, zvyšujeme vědecké poznatky, ale také v dětech hravou formou budujeme schopnost a touhu učit se.

Rodiče také mohou pro své dítě využít služeb logopeda, fyzioterapeuta, a psychologa.

 

Náš tým

Otevřít přehled personálu

 

Denní program

Otevřít denní program

 

Ceník

Otevřít ceník

 

Jesle Malvína Futurama

Jesle Malvína Futurama poskytují péči a zázemí nejmenším dětem od jednoho roku do tří let. Je to jejich první pobyt mimo nejbližší – rodinu. Hlavní důraz zde tedy klademe na individuální potřeby dítěte a jejich naplnění – a to vždy dítěti přesně „na míru“. Rozvíjíme u nich postupně základní sociální dovednosti, dobrou motoriku a podporujeme i usměrňujeme jejich celkový zdravý vývoj.

Dětem je poskytována péče způsobem, který v nich pomáhá vytvořit pocit lásky, bezpečí a klidu.

Vzdělávací program pro děti mladší 3 let je rozdělen na několik krátkých časových úseků řízené činnosti během dne. Takto malé děti nejsou schopné udržet pozornost delší dobu, proto s nimi pracujeme v blocích, v mezičasech vyplněných volnou hrou či pobytem venku.

Děti v průběhu celého týdne absolvují výtvarné, hudební i pohybové lekce. Motivujeme je ke společné práci pomocí písníček a říkanek.

S dětmi v jesličkách komunikujeme pouze česky, v případě dětí cizinců anglicky. Výuka angličtiny a němčiny začíná až po dosažení 3 let a přestoupení dítěte do školky.

Do našeho týmu vybíráme učitele, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výukou dětí, jsou odborníky ve svém oboru, umí rozvíjet dětský talent a osobnost.

 

Náš tým

Otevřít přehled personálu

 

Denní program

Otevřít denní program

 

Ceník

Otevřít ceník

Otevřít web školky

Kontakt

  • Sokolovská 668, 186 00 Praha 8-Invalidovna
  • +420 605 030 753
  • v.chejn@skolkamalvina.cz
  • www.skolkamalvina.cz