Mateřská škola Kopretina Olomouc

Budova Mateřské školy Kopretina Olomouc se nachází v centru města Olomouce na ulici Koželužská 9.

Mateřská škola Kopretina Olomouc byla založena 1. 1. 2015. Je nově založenou soukromou mateřskou školou, která pracuje podle školního vzdělávacího programu. Provozní doba je denně od 6:00 do 18:00 hodin denně bez ohledu na školní prázdniny.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno při dodržování podmínek vymezených příslušnými právními normami – zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy.

 

Prostory

Mateřská škola Kopretina Olomouc má vyhovující a dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy Kopretina Olomouc splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Denní řád

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

 

Činnosti ve školce

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

 

Strava

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se připravuje v kuchyni mateřské školy Kopretina Olomouc. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Mateřská škola Kopretina Olomouc nabízí:
1. celodenní pobyt dětí
2. občasný pobyt dětí podle potřeb rodičů
3. příležitostné hlídání dětí
4. vzdělávací jazykové kurzy
5. zájmové a sportovní kroužky (taneční, jóga, výtvarka, keramika, tenis, kolečkové brusle, ..)
6. ozdravné tuzemské a zahraniční pobyty dětí
7. vlastní kuchyně
8. dětské taxi

O děti pečuje kolektiv zkušených pedagogických pracovníků.

Otevřít web školky

Kontakt

  • Koželužská 9, 77900 Olomouc
  • +420 735 04 03 03
  • kopretinaolomouc@seznam.cz
  • www.kopretinaolomouc.cz