Mateřinka Jeřabinka

Proč školka a jesličky Jeřabinka?
Hravá atmosféra, krásné prostředí a individuální přístup zaručí, že vaše děti jsou u nás spokojené a nechce se jim domů! Podporujeme osobnost dítěte v tom, co ho baví a naplňuje a pleny nejsou překážkou!

Vzpomínáte na doby, kdy jste jako děti „pekli“ dort z písku, bláta, ozdobili kamínky, klacíky, květinkami? Jak jste postavili domeček z mechu a větviček pro stromové trpaslíky? Ustlali jste oblázku v listí, jakoby to byla panenka? Cvrnkali kuličky, skákali panáka nebo jste přelézali ležící kládu, pod větvemi měli bunkr a věšeli se na každý ovocný strom?…

To vše vašemu dítěti umožníme v roli laskavého průvodce, který mu pomůže s respektem k osobnosti dítěte bezpečně k takovým a ještě mnohým dalším objevům. Společně najdeme principy přírody, jak vše spolu souvisí a naučíme se pojmenovat kameny i kamínky, kytičky a kytky, keříky a keře, stromečky a stromy pravými jmény a zjistíme, jak vznikají, čím jsou užiteční, a to nejen nám.

Hravou formou se naučí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, principy slušného chování, sebedisciplínu, odpovědnost za svá rozhodnutí a v neposlední řadě lásku k hudbě, pohybu a nejen to!

K tomu používáme metodiku z Waldorfské pedagogiky, Marie Montessori a zdravý „selský“ rozum!

Přijďte se k nám podívat a užít si klidnou domácí atmosféru! Těšíme se na Vás!

 

Náš tým

Zkušení pedagogové
Naši pedagogové jsou oslovováni jménem a jsou laskavými průvodci k mnoha novým objevům, principům slušného chování, lásce k hudbě, pohybu, umění a nejen to!

Miroslava
Absolvovala jsem Střední hudební školu “Isidor Bajić” Novi Sad, Hudební Akademii ( odd. dechových nástrojů žesťových – lesní roh, Novi Sad), JAMU v Brně, Hudební terapii v Olomouci a dále jsem působila v Sarajevské filharmonii. Byla jsem majitelkou, ředitelkou ve vlastní hudební škole pro děti do 12 let. Nyní vyučuji hru na klavír, na flétnu, vedu hudební kroužky a jsem lektorkou Muzikoterapie. Hraji v různých orchestrech v Praze a jsem manažerka svého Dechového kvinteta.

S radostí provázím děti při jejich prvních krůčcích k hudbě!

Denisa
Absolvovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kurz Keramika pro předškolní děti, kurz Technické mateřské školy (MATES).

Jako lektorka jsem se věnovala výtvarným kroužkům a dále jsem měla možnost vést Keramickou dílnu. Svou zkušenost s dětmi mám ze státní i soukromé školky, kde jsem pracovala jako učitelka se zaměřením na enviromentální výchovu.

Práce s dětmi pro mě není prací, ale relax!

Kateřina
Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále kurz Jógové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku, Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda, Zahrada pro šťastné děti, Lektor environmentální výchovy, Zdravotník zotavovacích akcí pod záštitou Červeného kříže.

Od dětství jsem vozila sousedům děti v kočárcích, pracovala jako vedoucí Jiskřiček, jako praktikanta a zdravotnice na letních táborech,jako zdravotnice na školách v přírodě, jako pedagog ve státní, soukromé i lesní mateřské školce. Vždy jsem toužila pracovat s dětmi tak, aby bylo co nejvíce přihlíženo k jejich osobnosti, podporovat je v tom, co je baví a naplňuje.

Práce s dětmi pro mě není prací, ale velikou radostí! Jsem šťastná, pokud i „mé“ děti jsou plné úsměvů!

 

Denní program

7,00 – 8,30 h. Příchod dětí
8,30 – 9,00 h. Ranní kruh
9,00 – 9,30 h. Svačina

9,30 – 10,30 h. Dopolední program dle daného dne
Pondělí – Výtvarná činnost, Anglický jazyk
Úterý – Pečení, práce s kerahmotou, modelínou, voskem aj.
Středa – Zpívánky a tanečky za doprovodu, a to nejen klavíru
Čtvrtek – Výlety, kulturní program, objevy v okolí
Pátek – Matematika, Montessori, pokusy

10,30 – 12,00 h. Pobyt venku
12,00 – 13,00 h. Příprava na oběd, oběd
13,00 – 14,30 h. Pohádka, spánek, klidové aktivity
14,30 – 15,00 h. Svačina
15,00 – 17,00 h. Vyzvedávání dětí, hry, pobyt na zahradě

 

Co Vás zajímá

1. Pokud děti svačí v přírodě, jak je zajištěno mytí rukou?
Očista rukou je zajištěna antibakteriálními ubrousky.

2. Jak moc se liší hračky od hraček v běžné školce?
Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou „naše“ děti bvykle tvořivější. Hraček je málo a jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěné kolejnice s vláčky, Montessori pomůcky. Většinu programu tvoří hra venku. Děti se v přírodě vždycky dokáží zabavit. Příroda oproti klasické místnosti nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále měnících se podnětů, není potřeba děti zabavit umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.

3. Jak je zajištěna bezpečnost dětí při pohybu v lese?
Pedagogové děti vodí jenom cestami a terénem, které dobře znají, předem si několikrát prošli a které vyhodnotili „risk assessmentem“ – upozorní tak děti předem například na spadlý strom, kam děti nesmějí lézt, nebo na prudký kopec, kde je třeba pohybovat se opatrně. Jsou také stanovena pravidla, která se dle zkušeností z jiných školek děti naučí rychle respektovat. Dětí se například nesmějí vzdalovat mimo dohled od pedagoga, nesmějí trhat žádné bobule apod.

4. Kolik pedagogů dohlíží na jaký počet dětí?
Na max. 15 dětí dohlížejí dva pedagogové. V případě vzdálenějších výletů vždy 3 pedagogové popř. se zapojují maminky.

5. Jsou děti venku opravdu za každého počasí?
Pohyb venku v každém počasí učí děti poznávat přírodu a také své vlastní možnosti. Základem je dobré vybavení, nepromokavé a teplé oblečení a boty. Pokud je ale počasí skutečně extrémní, koná se program uvnitř Mateřinky Jeřabinky.

6. Když se děti pohybují hodně venku i na podzim a v zimě nehrozí jim častější nachlazení?
Ze zkušeností vyplývá, že právě naopak. Děti se díky pobytu venku stávají čím dál otužilejšími, budují si lepší imunitu i fyzickou zdatnost, která mimo jiné funguje jako prevence před dětskou obezitou. Díky tomu, že se děti velkou část dne pohybují venku, nikoliv v uzavřeném prostoru, klesá pravděpodobnost, že se vzájemně nakazí, pokud už některé dítě do školky s nějakou tou rýmou přišlo.

7. Jak je zajištěn pitný režim pro děti? Musejí si nosit pití z domova?
Menší děti si mohou nosit pití ve svých lahvičkách z domova. V Mateřince Jeřabince vaříme ovocné a bylinkové čaje ( i z vlastní zahrádky). Dále naléváme vodu či štávu v průběhu celého dne.

8. Jak Mateřinka Jeřabinka připraví dítě na Základní školu? Dostane se mu vzdělání srovnatelné s běžnou školkou?
Častý pobyt v přírodě děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod na základní školu, ale právě naopak. Vidí vše na vlastní oči, mohou si to osahat, přičichnout. Čím více smyslů použijí, tím si situaci více prožijí a o to více si ji pamatují. Později si ji vybaví rychleji a přesněji než když to v běžné školce vystřihují z papíru a hrají si hru „ Na jako…“ ( např. vystřihnou si studánku a kreslí si co do ni nepatří )

9. Nejsou děti, které se pohybují zejména v lese odtrženy od reality života?
Nezaměřujme se jen a pouze na pobyt v lese, naopak chceme děti co nejvíce seznamovat s prostředím, v němž žijí. Ačkoliv pobyt v přírodě je naší prioritou, v programu Mateřinky Jeřabinky jsou zastoupené i návštěvy výstav, divadel, knihoven, farem, ale například i úřadů, u nichž se snažíme dětem srozumitelně vysvětlovat, jak fungují. V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme také návštěvy základní školy a školní družiny. Děti se potom ve známém prostředí snáze adaptují na školní režim a výuku. Pro podporu rozvoje sociálního cítění chystáme také pravidelné návštěvy a např. společnou výtvarnou tvorbu se seniory. Podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků a lidových řemesel.

10. Vracíte Školkovné za nevychozenou docházku?
Ano, v případě, že je nepřítomnost řádně omluvena, je možné si v následujícím půl roce vybrat Náhradní docházku za již uhrazené dny. Pokud se to z jakýchkoliv důvodů nebo při celodenní docházce 5 x v týdnu nepodaří, provedeme konečné vyúčtování a přeplatek je vrácen zpět.

11. Jsou pleny překážkou?
Ne, pleny nejsou překážkou. Děti jsou pravidelně přebalovány a po vzoru starších kamarádů, tedy nápodobou, se snaží si sami sedat na nočník. Jejich individuální požadavky podporujeme. Pleny si zajišťují rodiče sami.

12. Jak probíhá adaptace dítěte do Mateřinky Jeřabinky?
Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat (najít si váš vlastní rituál rozloučení se). V klidu odejít a v přesně domluvenou dobu pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v Mateřince Jeřabince. Začít postupně do svačinky, tj. do 10,00 h. a prodlužovat čas do oběda. Pedagogové vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.

Otevřít web školky

Kontakt

  • Rousovická 616/13, Čimice, 181 00 Praha-Praha 8
  • +420 774 64 64 00
  • materinka.jerabinka@gmail.com
  • www.materinka-jerabinka.cz