Mateřská škola PROSPECT

Mateřská škola s rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výukou.

Nejlepší příprava s ojedinělým výchovně vzdělávacím programem, pro přijímací řízení na prémiové základní školy.

 

NAŠE MISE

„Vytváříme místo, kde chcete mít své děti, protože vzdělání je nejvíc, co můžete svým dětem dát. Jsme na důležitém začátku poznání malého člověka. Je nám ctí.“
Mgr. Lucie Pečená
ředitelka MŠ PROSPECT

Za úspěšným startem do života stojí dobrý začátek, péče rodičů, úsilí kvalitních pedagogů a ucelená vzdělávací koncepce. Při výchově, rozvoji poznání a dovedností vsázíme na kompletní akceleraci psychomotorického vývoje, na malý počet dětí ve skupině a na erudovanost jednotlivých učitelů.

Spoluprací s rodiči tvoříme klub přátel svých dětí.

Naši absolventi jsou dokonale připraveni pro následný stupeň vzdělávání a vybaveni pro úspěšný a spokojený život. Někdejší žáci jsou dnes již dospělí. Většina z nich absolvovala umělecké, sportovní, humanitní a technické vysoké školy.
Díky našemu vzdělávacímu programu jsme opravdu výjimečná školka.

Zajímá nás každý človíček a celá jeho rodina. Snažíme se předávat své vědomosti a um s laskavým a s individuálním přístupem a vážíme si toho, že můžeme být na důležitém začátku poznání malého člověka. Jsme si vědomi zodpovědnosti za výsledek naší práce a důvěry rodičů v nás vložené. Nenásilným a vlídným přístupem zajišťujeme přechod dítěte z náruče rodičů do světa společného vzdělávání a výchovy.

Náš rozvrh činností je pojetím dokonale propracovaného předškolního vzdělávání. Výchovně vzdělávací plán je doplněn o aktivity, které v běžném konceptu výuky nejsou z prostorových, personálních či jiných podmínek možné. Náplň výukových bloků v denním pestrém rozvrhu je obohacena sportovními a kulturně společenskými aktivitami pod vedením odborných pedagogů.

Mezi činnosti jednotlivých výukových bloků vzdělávacího školního programu patří:
• Angličtina napříč programem
• Matematické představy a numerická přípravka
• Grafomotorika, jemná motorika
• Rozvoj poznání
• Jazykově dramatická výchova
• Literární výchova
• Squash
• Jóga, relaxace
• Beach volejbal
• Bruslení
• Plavání
• Tenis
• Mravní a společenská výchova
• Rytmicko-hudební přípravka
• Tanečně-hudební přípravka
• Taneční folklorní soubor
• Hra na flétnu, orffy, rytmika
• Výtvarný a rukodělný ateliér
• Míčové a kolektivní hry
• Návštěvy divadel, koncertů a výstav

Mateřská škola PROSPECT je díky svému pojetí a výchovně vzdělávací koncepci ojedinělým soukromým předškolním zařízením v České republice. Dětem ve věku od 2,5 let do 6 let nabízí kromě standardních aktivit a předškolního vzdělávacího programu i rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výuku. Pro takový program a nadstavbovou činnost je dokonale personálně i prostorově vybavena.

Přistupujeme ke každému dítěti se zřetelem na jeho osobnost, s ohledem na jeho zvláštnost a s citem pro jeho slabost.
Jsme schopni zajistit individuální přístup dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy.
Děláme všechno pro to, aby byly děti v naší péči šťastné a rodiče spokojeni.

Individuální přístup, přátelská atmosféra, malý kolektiv a velmi pestrý program spoluvytváří ideální prostor pro tvůrčí a nenásilný rozvoj myšlení, poznání a dovedností i těch nejcitlivějších dětských duší.

Odborní pedagogové přihlížejí k osobnosti každého dítěte individuálně a úspěšně napomáhají akceleraci jeho rozvoje myšlení, vnímání, jazykových, sociálních dovedností, motoriky, múzických vloh a celkového přehledu.Výuka probíhá hravou formou v pestrém rozvrhu obohaceném sezónními sportovními a kulturními aktivitami, jako jsou např.: plavání, ledové a kolečkové bruslení, jízdy na koních, návštěvy divadel, kulturních, sportovních pořadů, které jsou začleněny do denního rozvrhu.

Podporujeme a rozvíjíme známky nadání
Šikovné děti u nás čeká rozšířená umělecká, sportovní a jazykový výuka, akcelerace rozvoje vnímání, myšlení, sociálních dovedností, motoriky, múzických vloh a celkového přehledu. Rozvoj psychiky vyvažujeme komplexním múzickým a sportovním vyžitím.

Výuka uměním a sportem
Díky ojedinělé koncepci výuky, obsahu vzdělávacího plánu, počtu dětí ve skupině a personálnímu zajištění jsme ideálním zařízením pro rozvoj známek nadání, vnímání, kreativity, myšlení a dovedností dětí.

Pro výuku jsme vybaveni učebnou, dvěma tanečními a sportovními zrcadlovými sály, hřištěm, zahradou, ložnicí, šatnou a sociálním zařízením. Výuku vedou výkonní umělci, vrcholoví sportovci, umělečtí a sportovní vysokoškolsky vzdělaní pedagogové.

Otevřít web školky

Kontakt

  • Pod Terebkou 1139/15, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4
  • +420 603 443 434
  • info@msprospect.cz
  • www.msprospect.cz