Dětská skupina Minisvět U Krtečka Louňovice

NAŠE MOTO: „Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na otevřenosti a vzájemné důvěře. Chceme vytvořit kvalitní, finančně dostupnou a odborně vedenou dětskou skupinou, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem, s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

 • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí dětské skupiny
 • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
 • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
 • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
 • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pečujícími osobami a rodiči
 • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
 • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů

Dětská skupina je v prostorách nově postaveného domu v Louňovicích.

 

Náš tým

Otevřít přehled personálu

 

Jídelníček

Otevřít jídelníček

 

Kalendář akcí

Otevřít kalendář akcí

 

Ceník

Otevřít ceník
Otevřít web dětské skupiny

Kontakt

 • K Dubině, 251 62 Louňovice
 • +420 727 873 301, +420 720 020 470
 • mskrtecek@email.cz
 • www.zs-musk.cz