Montessori školka Hvězdička

Před uskutečněním tohoto projektu stála velká touha po školce, která bude splňovat naše představy.

Naším cílem je vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky, vytvoření příjemného prostředí připraveného pro přirozený vývoj dětí.

K dětem ve věku do šesti let se často přistupuje jako k někomu, kdo nemá nárok na vlastní názor, přitom v tomto období vývoje se nejlépe rozvíjí inteligence dětí. U dětí, kterým je nasloucháno, se zvyšuje sebevědomí, je uspokojena jejich touha po zkoumání a objevování a po pochopení. Stejnou cestou děti provází i Montessori pomůcky, zde si dítě vše může osahat, vyzkoušet, procvičit a tím si spontánně rozšiřuje svoje znalosti.

Děti budou vedeny k samostatnosti, vše ve třídě je přizpůsobeno jejich velikosti tak, aby se mohly lépe orientovat a splnit svoje základní potřeby. Budeme přistupovat s respektem k tomu, že každé dítě je jedinečné. Dětem bude dán prostor naučit se přemýšlet a spolupracovat spíše, než mezi sebou soupeřit.

Montessori metoda je založena na přístupu k dítěti jako rovnocennému partnerovi dospělých. To ale neznamená, že si děti mohou dělat co chtějí, není to tak ani u dospělých. Děti jsou pomocí pravidel, která platí pro všechny stejně (děti i učitel), vedeny k odpovědnosti a ohleduplnému chování k ostatním, pochopení přirozeného důsledku svého chování namísto trestů a vyhrožování.

Co máme v plánu:

Kulturní návštěvy v rámci jednotlivých projektů
Návštěvy solné jeskyně
Návštěva divadelních představení
Karneval ve školce
Oslavy narozenin dětí
Vánoční trh
Vánoční besídka
Fotografování dětí
a ještě něco navíc :)

Časový program dne:

7:30 – 8:30 příchod dětí
8:30 – 9:30 práce s Montessori pomůckami, volná hra, svačina
9:30 – 11:00 elipsa, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, svátky, narozeniny dětí, výuková část dne, práce na elipse, svačina
11:00 – 12:00 procházka, pobyt venku
12.00 – 12:15 příprava na oběd, mytí rukou, prostírání
12:15 – 12:45 oběd
13:00 – 14:30 odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení
14:30 – 15:30 práce s Montessori pomůckami, výtvarné činnosti, svačina
15:30 – 16:00 hra, pobyt venku
16:00 – 18:00 pobyt v herně, vyzvedávání dětí

 

CENÍK 2017/2018

Program CELÝ DEN:

5 dnů v týdnu 9 000 Kč/měsíc
4 dny v týdnu 8 000Kč/měsíc
3 dny v týdnu 6 000 Kč/měsíc
2 dny v týdnu 5 000 Kč/měsíc

Program PŮL DNE:

5 dopolední v týdnu (7:30 – 13:00) 5 000 Kč/měsíc
4 dopoledne v týdnu (7:30 – 13:00) 4 000 Kč/měsíc
3 dopoledne v týdnu (7:30 – 13:00) 3 500 Kč/měsíc
2 dopoledne v týdnu (7:30 – 13:00) 2 500 Kč/měsíc

Program KOMBINACE:

3 x celý den v týdnu, 2 x dopoledne v týdnu 8 500 Kč/měsíc
2 x celý den v týdnu, 3 x dopoledne v týdnu 8 500 Kč/měsíc
2 x celý den v týdnu, 1 x dopoledne v týdnu 5 000 Kč/měsíc
2 x celý den v týdnu, 2 x dopoledne v týdnu 6 500 Kč/měsíc

Ceny jsou včetně platného DPH. Cena je platná na daný měsíc, bez ohledu na státní svátky, či jiné prázdniny. Absenci dítěte je nutné nahlásit do 8:00 konkrétního dne.

Adaptační 1 – 2 hodiny zdarma!

Cena zahrnuje:

pitný režim
kulturní fond
výtvarné potřeby
fond na opravu pomůcek
hygienické potřeby

Cena nezahrnuje:

stravování – oběd, 2 svačiny (v případě dopolední docházky 1 svačinu)

cena 80 Kč za oběd a dvě svačiny, 70 Kč za oběd a jednu svačinu

V případě absence je nutné oběd odhlásit do 16:00 předchozího dne.

Platby:

Při závazném přihlášení dítěte (emailem, osobně ve školce, nebo online přihláškou) uhradí rodiče jednorázovou paušální platbu ve výši 3000 Kč (nevratné zápisné za rezervaci místa dítěte ve školce).

Otevřít web školky

Kontakt

  • Kovářova 42/25a, Stodůlky, 155 00 Praha-Praha 13
  • +420 604 287 375
  • info@skolicka-hvezdicka.cz
  • www.skolicka-hvezdicka.cz