Mezinárodní školka a jesle Beehive

Beehive International School – škola 21. století

Vzdělávání těch nejmenších dětí u nás probíhá od jesliček a přechází přes mateřskou školu. Již od nejnižšího stupně vzdělávací soustavy dochází k propojení českého a britského kurikula. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte.

 

Jesle

Vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte. Třída Pre-Nursery bude prvním krokem vašeho dítěte do světa vzdělávání. Tento krok bude pro děti vzrušujícím dobrodružstvím, plným legrace a nových zážitků.

Cílem jesliček je především aplikace vývojového programu zaměřeného na rozvoj tvořivosti formou specifických činností: výtvarná výchova, rozumová výchova, pracovní výchova, hudební výchova, tělesná výchova, mravní výchova…

Třída Pre-nursery je určená dětem ve věku od 12 měsíců do 3 let.

 

Školka

Nabízíme nadstandartní program v angličtině založený na britských osnovách pro děti všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Školka připravuje děti k dalšímu studiu v bilingvním nebo mezinárodním programu ve škole Beehive International School, ale také ke studiu na mezinárodních školách v zahraničích.

Vzdělávací program školky se zaměřuje na klíčové oblasti EYFS a připravuje děti na Key Stage 1: komunikace, jazyk, čtení a psaní, rozvoj matematických dovedností, znalost a chápání světa, tělesná výchova, rozvoj kreativních dovedností, osobní, sociální a emocionální rozvoj…

Školka Beehive je určená dětem ve věku od 3 do 5 let.

Otevřít web školky

Kontakt

  • Soběslavská 2072/64, Vinohrady, 130 00 Praha-Praha 3
  • +420 724 955 292
  • preschool@beehive.cz
  • www.beehive.cz